• No glue or scissors rquired

    Bạn không cần phải dùng keo dán hay kéo đâu

  • Don't forget your software and activate it

    Bạn nhớ tải ứng dụng đi kèm xuống trước

Xem hướng dẫn

Di chuyển, phóng to, tua nhanh hay chậm vô cùng đơn giản

Tách và Lắp

Tách các mảnh giấy và ghép lại với nhau

Trang Trí Thôi

Bật mí cho bạn là mỗi màu sắc mà bạn trang trí sẽ mở khóa các thế giới XR khác nhau

Đây là những mô hình bạn có thể lắp ráp được đấy

Đừng quên là bạn có thể chơi các trò chơi XR cùng với các mô hình này nữa

1 2